Jag har genom åren mött på företagsledare som har ett simplistiskt beteende, en sanning. En enkel sanning som de kortsiktigt blir framgångsrika på. Men när turen vänder så rasar det fort. Detta ser vi nu i en rad bolag, hur VD:ar med förenklad världssyn försatt sina aktieägares bolag med anställda och kunder i omöjliga situationer samtidigt som kunder, anställda och aktieägare låtit sig hänföras av toner till förenklade dogmer. Skiften sker, men underkurer till locktoner är sällan annat än skimmer och dimridåer, ibland utan syfte och ibland med en diabolisk plan.

Hela poängen är att göra det omöjliga möjligt, men inte genom varmluft utan genom att tänka nytt och utanför boxen. Man måste vara modig, men inte dumdristig. Man måste vara slug, men inte oärlig. Man måste vara medryckande, men inte manipulerande.

Vid tangenterna
Magnus

Share: