Den frågan har jag fått tre gånger senaste veckan. Det är en omsättning på VD:ar just nu, kanske inte så konstigt då det ofta i dåliga tider tillsätts nytt sorts ledarskap. Antingen för att skära kostnader eller för att förändra arbetssätt, eller bägge delar. Även kapitalstrukturella förändringar är något som efterfrågas. Förhandlingar med banker och leverantörer är inte heller ovanligt. Här kommer mina råd:

 1. Som tillträdande VD skall man fört och främst analysera bakgrunden till VD-bytet och förväntningarna som finns bland de olika intressenterna.
 2. Bedöm och säkra din relation till styrelseordföranden och huvudägarna, se till att du har deras öra. Att du är deras kvinna/man på plats.
 3. Ta fram en snabb första plan över de första 100 dagarna, ställ dig frågan om du är rätt person och kan leverera det som behövs. Om ja så kör, om nej ta inte jobbet. 
 4. Införskaffa följande material direkt vid offentliggörandet av ditt tillträde:
  – Bolagsordning, styrelsens arbetsordning, VD Instruktioner, attestinstruktioner
  – Aktieägaravtal, kompanjonskapsavtal och annat liknande
  – Bolasstämmoprotokoll för senaste 2 åren
  – Styrelseprotokoll för de senaste 2 åren
  – De två senaste årsredovisningarna
  – Aktuell balans och resultat, finns dotterbolag samma sak där
  – Förvärvsavtal
  – Eventuella tvister
  – Information om lån, säkerheter och villkor inkl ev faktoring
  – Anställningskontrakt på nyckelpersoner i bolaget och ev dotterbolag
  – Bokföringsprinciper
  – Om koncern, finns någon pro forma
  – KIP:er verksamheten styr på samt viktiga huvudprocesser
  – Rapporteringsstrukturer övergripande
  – Complient rules, policies och governance
  – Ev övergripande styrdokument för ISO9000/14000
  – Stora kundkontrakt
  – Standarvillkor för produkter/tjänster
  – Övriga löften eller avtal du tror är väsentliga för verksamheten

Sedan måste du givetvis analysera scenen, värva rätt spelare internt som extern och i förekommande fall förbereda dig på massmedia och din kommande mediaprofil.

Share: