Bakom Älvsby källa står ett gäng duktiga entreprenörer, med envishet och positiv energi har de lyckats öppna en av de renaste källorna som finns (jag har följt dem, det är sanna entreprenörer). Läs mer på http://www.alvsbykalla.se/

Jag fick smaka i måndags och det var en upplevelse måste jag säga, inte konstigt att deras vatten är så populärt att den inte går att köpa stora mänger (jag försökte, hoppas på en liten ranson i alla fall).

Vad som är riktigt kul är att ett laboratorium som testat handelns vanliga vatten samt Älvsby Källa visar att flera prestigemärken i princip är odrickbara, rent av toxida. Läs mer på http://uk.alvsbykallav1.dana1.se/data/images/pdf/watertext.pdf

Bra jobbat!

Share: