Det har under våren och sommaren spekulerats om det är köpläge eller om man skall avvakta. Svaret ligger i värför du vill förvärva ett bolag, inte om det är köpläge. På livbolagen och på fonderna räknar Alfa-teamen som aldrig förr. Profiler uttalar sig i demand och supply termer. Visst kan man se supply och demand, vist kan man räkna på risk och det är precis det som riskkapitalbolagen och fonderna gör. Men om man är ute efter att förvärva ett bolag, inte som portföljbolag utan för att utveckla bolaget är det en annan matematik som behövs. Att räkna på relativ avkastning är giltigt för förvaltare men för entreprenörer och aktiva investerare är absolutavkastning vad som räknas eller i vart fall borde räknas.

För att gå tillbaka till varför man köper ett bolag så finns ett antal anledningar:

  1. En ren investering,
  2. Ett portföljbolag man vill utveckla
  3. Finna synergier genom gemensamma resurser
  4. Förändra en bransch genom att slå samman bolag i kluster eller över en värdekedja
  5. För att jag vill ha äventyr och action

De fyra första anledningarna är vedertagna men den femte anledningen skrivs och debatteras sällan trots att den är en vanlig anledning till företagsförvärv (trade sells). Ofta får jag fram detta i samtal där jag är rådgivare eller där jag är operativ, och det är inte nödvändigtvis fel eller tokigt men det får inte vara enda anledningen för då kommer det gå snett. Dessutom är det viktigt att deklarera sin agenda som köpare vilket inte alltid är så vanligt om det är företagsförvärv.

För att gå tillbaka till prisdiskussionen så är priset inte bara styrt av supply och demand, det finns en elastisitet i priset som måste beaktas. Elastisiteten är enligt min mening en funktion av mina dominanta köpmotive

  1. Vad jag tror att jag kan få för avkastning och hur avkastningen mäts (absolut eller relativt)
  2. Vilken riskexponering jag vill ha
  3. Hur min portfölj ser ut (gäller både för fonder och akiva investeringar såväl som i koncernen som förvärvar)
  4. Hur mycket kapital jag har tillgång till
  5. Om jag har egna ambitioner utöver finansiella – gäller både köparsidan och säljarsidan (PR, varumärke, karriär, nästa investering, etc)

Med andra ord räcker inte kassaflödesvärderingar, rations som P/E, P/S och ROTA. Det behövs också en analys av elastisiteten på både köparens och säljarens sida.

Varför vill du förvärva bolag?
Utveckla mig som entreprenör
Jag arbetar i en fond
Förändra min bransch
Ta marknadsandelar
Spara pengar genom stordrift av cost centers
  
Free polls from Pollhost.com
Share: