Fick ett mail från bloggkollegan Christian Rudolf som står bakom entreprenörsbloggen www.disruptive.se om jag kunde utveckla min tidigare kritik mot G2G (som för övrigt också är min favoritbok, fortfarande). Här kommer den:

Har Good-To-Great har blivit Good-To-Failure?

Världens mest sålda managementbok som dyrkats av akademiker och ledare har fått sig en rejäl törn. Det har skrivits hyllmeter och skrivs fortfarande hyllmeter av artiklar och kurser baserat på Good-To-Great av Jim Collins. Boken är närmast en religion inom management kretsar. Av 100 bolag Jim Collins och hans forskarlag studerade så identifierade Jim Collins 11 bolag som gick från good to great. Det är utförliga teorier om igelkottekonceptet och nivå-5 ledare som influerat och satt ramar för hur bolag skall drivas. 

Nu är kritiken massiv då Circuit City är under likvidation (Chaper 11), Fannie May är på ruinens brant och flera andra bolag har stora problem med stämningar och extrema skatteskulder.

För att förstå vidden föreslår jag en lite googling, det är extremt många som baserat sina företag, sina teser, sin forskning, sin karriär och sina produkter på G2G. Det är en historia av nästan ogreppbar natur som just nu rullar upp sig framför våra ögon.

Good-To-Great har blivit Good-To-Failure. Snack om shift happens.

Redan för 3 år sedan skrev Rob May en kritisk artikel om G2G (som har fick rejält med stryk för), läs den på  http://www.businesspundit.com/why-good-to-great-isnt-very-good/

Share: