I dagens DI kan man läsa om hur mellanchefer skall kartläggas, löneskillnader minskas och hur man skall hitta drivkrafterna för att få mer jämställdhet. Det är Genusnätverket med Erikssons HR direktör i spetsen som intervjuas om genusfrågan. Ja visst, jättebra. Men ingenstans står det att enda sättet att få genusjämställdhet är att kvinnor gör karriär och tar topp positioner, för det är där besluten fattas. För att detta skall bli verklighet och inte påklistrat behövs kvinnliga mellanchefer, inte en massa utjämningsprogram som i värsta fall är artificiella. Självklart skall det vara lika villkor för lika bra kvinnor och män, men det löses inte med doktriner och policys, det löses med fler kvinnor i ledande ställning. Alltså borde Genusnätverket fundera på hur vi kan rekrytera fler kvinnor till toppositioner och fylla på skiktet med mellanchefer med fler bra kandidater för dessa topp positioner. Jag var med på ett rundabordetsamtal år 2000 tillsammans med regeringsföreträdare, Handelshögskolan och ett känt riskkapitalbolag och vi hade samma diskussion då som nu. Lösningen ligger fortfarande i att rekrytera en tillräckligt stor bas med skickliga kvinnor på mellannivå samt aktivt coacha och hjälpa till i karriärsutvecklingen för att få jämställdhet i toppen. Det som händer i knoppen händer som bekant i kroppen.

Share: