I Computer Sweden kan man idag läsa om hur CIO på Nasdaq-OMX resonerar kring outsourcing – läs artikeln på http://computersweden.idg.se/2.2683/1.251975/outsourcing-pa-gott-och-ont. Han säger i artikeln att man skall få leverantören att intressera sig för affären, man skall jobba med avtal och man skall ta in en extern projektledare med outsourcingkompetens.  Allt detta är enkelt att skriva under på, oavsett var i världen som arbetskraften finns. Men vad som är minst lika viktigt för att lyckas med outsourcing är att definiera vilken del av affären som skall outsourcas och varför, då kan man skriva relevanta avtal och hitta relevanta och optimala outsouringspartners.

Kulturfrågor hos bägge parter är också en källa till utmaningar, något som i regel bolaget i väst behöver förbereda sig på och intressera sig för. Det går inte ta nektarn från BRIC utan att visa respekt och intresse. Att tro att man kan göra globala affärer, med kunder och leverantörer, från skrivbordet är naivt. Det behövs Face-Time och nyfikenhet, därefter ger legala, finansiella, tekniska och verksamhetsmässiga strukturer hävstången.

Share: