Den är en fråga jag tror alla entreprenörer ställer sig. Låt mig först börja med att det finns olika aspekter på värde.

  1. Funktionellt
  2. Symboliskt
  3. Upplevelsebaserat
  4. Kostnadsmässigt

Det funktionella är det rationella, vad som löses med en tjänst eller en produkt. Den kostnadsorienterade värdeaspekten är också rationell och motiverar tjänster, produkter och de företag som leverera detta. Symboliska och upplevelsebaserade värden blir allt viktigare och något ofta entreprenörer idag fokuserar på, istället för att leverera stora volymer eller lågkostnadsalternativ tänker sig de flesta svenska och europeiska entreprenörer skapa något som alla längtat efter. Inte fel tänkt men svårt. Men det är inte speciellt lätt, om ens möjligt, att leverera riktigt billigt eller riktigt funktionellt. Eller? Förmodligen går det också, men man måste tänka utanför boxen.

Om vi stretchar oss lite och funderar på vilka vi skapar värden för kanske resonemanget blir lite enklare, det är tre kategorier

  1. Entreprenören / ägaren
  2. Kunden
  3. Den egna organisationen

Detta gör det lite enklare att fundera kring vad som skarar värden. Först måste vi bestämma oss för vilka värden vi avser och för vem. Därefter kan vi börja fundera på hur detta skall gå till och koka ned det till värdeskapande handlingar som steg för steg skapar de värden vi tänkt oss. Allt från stoltheten hos entreprenören, medarbetaren som känner at hon eller han gör nytta och får ersättning för det till kunden som upplever ett behov tillfredsställt på ett sätt som är lite över förväntan och skiljer sig från andra leverantörers totala erbjudande och service.

För att göra det än tydligare kan vi för de tre olika intressenterna (Ägare, Kund, Organisation) sätta upp en formel för värdeskapande i fyra dimensionerna (Funktionellt, Symboliskt, Upplevelsebaserat, Kostnadsmässigt)

  1. Värde = Erhållet värde – Vad jag gett upp (tid, penger, engagemang etc)
  2. Värde = Erhållet värde / Vad jag gett upp (tid, penger, engagemang etc)

Alternativ ett är värde i absoluta tal medan alternativ 2 är ett nyckeltal, det finns inget standardsvar när respektive skall använda men de fyller lite olika syften. Alternativ ett är att för stunden se om något var värt insatsen medans alternativ är långsiktig utveckling.

Share: