När nu får väl han ge sig… Det är faktiskt inget skämt. Jag har under senaste månaderna träffat väldigt många entreprenörer från IT och tekniksidan – detta då jag sedan en tid tillbaka aktivt går in i styrelser för att hjälpa till att utveckla bolag. Att vara aktiv innebär också ifrågasättande utanför det vanliga styrelseprotokollet, att utmana och guida. I samband med detta har jag noterat att flera tekniskt duktiga entreprenörer konstaterar att ”ja det där kan man ju säga och göra med alla bolag, vad är det som är så speciellt med det?” Nä, det är inte speciellt men varför gör du det inte själv?  Ofta finns många förklaringar, t ex att man inte hinner, orkar, andra idéer står i vägen, man tror helt enkelt inte på det eller man ser det inte. Eller att man helt enkelt inte förmår sig utmana mer då omgivningen tycker redan man är för hård och oresonlig.

Nåväl, vad har detta med ekvationssystem att göra?  

Jo, 1:a till 4:e gradens ekvationssystem kan mekaniskt lösas med standardiserade metoder (1:a och 2:a graden är väldigt enkla). Dock måste man först reducera dem med tex Gauss-Jordaneliminering, precis som man reducerar komplexiteten i ett bolag för att sedan tillämpa standardmetoder – allt från enkla till mer komplexa.

Men nu kommer det intressant. Om man skall lösa ekvationssystem på 5:e graden och högre finns inga standardmetoder och vissa ekvationssystem går inte ens lösa. Då tillämpar man numeriska metoder – men då får man svaret och inte logiken (kan liknas vid marknadsundersökningar och brand tracking). För att fårstå logiken måste man reducera och analysera samt i många verkliga fall inom naturvetenskapen ifrågasätta ekvationernas relevans och validitet. Det krävs erfarenhet, kreativitet, intuition, analysförmåga och mod. Precis som att utveckla ett bolag bortom det uppenbara!

Lite knasig jämförelse – men kul!

Share: