Tack för hjälpen med att svara på enkäten på LinkedIn. Svaret var intressant och i linje med de trender som just nu lyfts fram. Merparten, hela 42%, ansåg att drivaren är efterfrågan på flexibilitet medan endast 35% att det var kostnaden som drev. Alla, 100%, av personer som svarade och är på C-level ansåg att det var behov av ökad flexibilitet som var drivaren medan personer på icke chefsnivå och inom IT ansåg att kostnaden var viktigaste drivaren. På mellanstora företag ansåg 100% att ökat behov av flexibilitet är drivaren bakom outsourcing och offshoring av media och IT medan på stora företag ansåg 50% att flexibilitet var orsaken och drivaren och 50% att kostnaden var drivare och orsak. Den 8:e oktober kommer en analys av undersökningen på LinkedIn och en trendspaning kring hur outsourcing och offshoring håller på att förändras, den kommer publisceras på www.trendspaning.se

os1

Share: