Jag har genom åren lett och vänt flera säljkårer och gemensamt för de bolag som lyckas mindre bra med sin försäljning är en kombination av otydligt ledarskap, otydliga processer, inget integrerad varumärkestänk i kombination med luddiga mål och dålig uppföljning. Jag har under åren satt ihop 10 steg för att arbeta med ditt ledarskap för at driva mot högre försäljnig, de kommer jag publicera som blogginlägg som du också kommer återfinna under Mina bloggmoln och Försäljningsmolnet.

Det första av de 10 stegen är att leva som du lär. Redan krigskonstens fader, Sun Zi, konstaterade för flera tusen år sedan att du måste leva med dina mannar, du måste äta med dina mannar, du måste festa med dina mannar, du måste kämpa med dina mannar och sist men inte minst du måste ge dem en vision!

Att leva som du lär är både den självklaraste vägen till framgång i ditt ledarskap som det absolut svåraste sättet. Ämnet har i alla tider fascinerat, såväl i antikens rom med den platonska kärleken som i bibeln med Jesus som tog straffet för alla våra synder.

I säljsammanhang behöver din säljkår konkret handledning, inte genom direktiv utan genom att du är förebild och visar vägen. Genom att leva din strategi blir den inte otydlig, genom att leva din strategi blir den inte missförstådd och genom att leva din strategi kommer alla vilja överträffa dig!

Share: