Femte steget mot bättre ledarskap i försäljning är “Använd ekonomiavdelningen för uppföljning, filtrera och ge
kommentarer”

I alla företag finns (anställda eller inhyrda) personer för att sköta ekonomin, dessa personer är i regel begåvade med känsla för siffror. Säljare, även duktiga sådana, är sällan av den utpräglade administrativa karaktären och har sällan tålamod att sammanställa för att därefter nogsamt analysera kunders monetära utveckling. Men siffrorna döljer sig en guldgruva av information om sådant som dina produkters TB, trender, kunders köpbeteenden, segment av kunder, produktmixens effektivitet och hur fungerande din prisstrategi är.

Share: