Fick frågan ”Du skriver ofta om Iphone-applikationer och den praktiska distributionen av dem. Vad anser du om Facebook? Över 300 miljoner människor ett klick bort. Tror du vi kommer få se andra intäktsmodeller än reklam och mikro-transaktioner på den plattformen? Tror du något annat än spel och underhållning går att sälja på den plattformen?” av Andreas Bergström på min mail.

Det är en spännande fråga och mot bakgrund av att just nu genomgår reklam och kommunikationsindustrin sin största förändring någonsin. Samtidigt som konsumenter blir allt mer aktiva och integrerade i hela värdekedjan, såväl upstream som downstream. Integrerad marknadskommunikation har fått rejält på nöten eftersom den är förenklad och likriktad och världen går i motsatt riktning samtidigt som kanalerna att arbeta i blir fler och gör det svårare att bygga varumärken på ett kontrollerat sätt om man inte istället släpper taget och blir mer följsam och låter andra vara med och skapa varumärket för det är ändå alla andra som till sist laddar varumärket, inte en marknadsavdelning.

Om vi tänker oss att vi kan använda Facebook, LinkedIn och andra sociala medier för att förstå vår målgrupp som B2B eller B2C aktörer så finns där en guldgruva som säkert kan bli lika stor som spelbranschen. Detta då det  skulle ge mer precision och snabbare kunna öka marknadsandelarna och kundlojaliteten. Reklamkakan är enormt stor och det mesta är endast masskommunikation utan någon som helst precision och dessutom med dåligt resultat och allt mer illojala kunder, kan sociala medier användas för att förstå kunderna bättre och till och med utveckla dem då kommer vi säkert se nya affärsmodeller  bortom reklam och mikro-transaktioner.

Share: