Sjätte steget är att “Rekrytera endast blivande försäljningschefer och VD:ar”.

Försäljning är prestationsinriktat, oavsett om det är dörrknackning eller om det är KAM team som utgör kärnan i din försäljning. Det finns en vanföreställning att KAM-team inte driver försäljning men i alla relationer måste man ”trycka hand” för att få avslut, frågan är endast hur det tar sig uttryck. De som operativt och dagligen utför säljarbetet, som
försäljare eller som KAM, måste ha viljan att prestera och ta sig fram – det är också detta som gör att de som du skall rekrytera även skall ha viljan och förmågan att ta sig fram i karriären. Om du inte bara rekryterar de som vill utan även har förmågan kommer du få en bra bas att rekrytera från och du får hungriga och motiverade försäljare som vill ta för sig.Med denna strategi är det givetvis viktigt att också tillsätta nyckelpositioner internt, annars faller hela trovärdigheten.

Share: