Nionde steget till framgångsrikt ledarskap är “Ta inte alla bra konton själv”

Det finns ett mycket känt exempel hur VD:n på Philip Morris under 50-talet skickade sin bäste man till Europa – alla trodde han degraderades, Europa omsatta ju inga pengar… USA var det som räknades, men chefen visste vad han gjorde och Europa blev snabbt en mycket viktig och stor marknad. Se till att du, din ledningsgrupp och dina säljchefer verkligen tar er an de kundkonton som går att utveckla och de konton som kanske inte fungerat så bra men
trots allt har potential. Ett bra management skall kunna fungera som intermistisk lösning, högre instans för att få sin sak prövad samt visa vägen i konkret handling.

Share: