Outsourcing och offshoring har förändrats radikalt. Den ekonomiska krisen, ökad mognad och aktivare europeiska företag har ritat om marknadskartan. Outsourcing och offshoring ses numera som en strategisk drivkraft för att öka den egna innovationsförmågan, flexibiliteten och skalbarheten. Den nya formen av outsourcing benämns bland många som Outsourcing 2.0.

Läs mer på veckans trendspaning http://www.dfkompetens.se/trendspaning/veckans-outsourcingspaning/2009-10-20_2punkt0/index.xml

 

mp outsourcing

Share: