Apropå diskussioner om farliga offshoring destinationer som debatterats under året…

Till dig som är entreprenör och funderar på offshoring och/eller outsourcing; Den största utmaningen är inte att Indien eller Kineser inte kan eller vill, det är helt andra saker så som lagrum och vår egen förmåga att strukturera våra arbetssätt. Om vi för ögonblicket beaktar legala aspekter så är det på sin plats att lyfta fram att det tar ca 25 år att få en tvist avslutat i Indien och att intellektuella rätigheter i princip är okänt begrepp i Kina. Detta är inte ett problem om man vet om det och hur man skall handla och av vem. Små utvecklargrupper offshore är inte att rekommendera i dessa sammanhang och de som inte har bolag på din egen marknad är alltid svåra att komma åt. Välj stabila bolag med stabilt lokalkontor  i Sverige, då minskar du riskerna och har en motpart i ditt lagrum.

Share: