B. Om X-2-X Modellerna
Försäljningsverksamhet kan klassificeras
utifrån var i kedjan man befinner sig samt
vilken typ av erbjudanden man har. Den
indelning som ofta används för att beskriva
var i kedjan man opererar är:
– B2B
– B2C
– C2C
Till detta kan vi numera lägga B2D™.
B2B (Business To Business) innebär att
försäljningen sker mellan företag
(exempelvis en återförsäljare) medan B2C
(Business To Consumer) är det som
vardagligt brukar kallas
konsumentförsäljning (av exempelvis en
återförsäljare med butik mot konsument).
C2C (Consumer To Consumer) är när
konsumenter säljer till varandra medan det
som vi kallar B2D™ (Business To Dealer) är
att ett företag säljer något som skall
återförsäljas utan att vidareförädlas i någon
nämnvärd omfattning.
B2B karaktäriseras i regel av långa
säljcykler och upphandlingsförfaranden
medan B2C karaktäriseras av kortare
beslutscykler men mindre ordervärden.
C2C liknar B2C men med skillnaden att det
är konsumenterna som är aktörerna.
Exempel på C2C är annonssajten blocket.se
och företag som Oriflame samt Tupperware
som bägge bygger på konsulentverksamhet
med konsulenter som också själva är
konsumenter. C2C bygger på starka

Försäljningsverksamhet kan klassificeras utifrån var i kedjan man befinner sig samt vilken typ av erbjudanden man har. Den indelning som ofta används för att beskriva var i kedjan man opererar är:

  • B2B
  • B2C
  • C2C

Till detta kan vi numera lägga B2D. B2B (Business To Business) innebär att försäljningen sker mellan företag (exempelvis en återförsäljare) medan B2C (Business To Consumer) är det som vardagligt brukar kallas konsumentförsäljning (av exempelvis en återförsäljare med butik mot konsument).

C2C (Consumer To Consumer) är när konsumenter säljer till varandra medan det som vi kallar B2D (Business To Dealer) är att ett företag säljer något som skall återförsäljas utan att vidareförädlas i någon nämnvärd omfattning.

B2B karaktäriseras i regel av långa säljcykler och upphandlingsförfaranden medan B2C karaktäriseras av kortare beslutscykler men mindre ordervärden.

C2C liknar B2C men med skillnaden att det är konsumenterna som är aktörerna. Exempel på C2C är annonssajten blocket.se och företag som Oriflame samt Tupperware som bägge bygger på konsulentverksamhet med konsulenter som också själva är konsumenter. C2C bygger på starka relationer precis som B2B, B2C har också inslag av relationsbyggande men i regel går relationsbyggande till på annat sätt än genom personlig bearbetning. B2C bygger ofta på marknadsföring, direktreklam och telemarketing medan B2B och C2C bygger mer på att skapa relationer och nätverk som skall gynna bägge parter över tiden. Dock kan B2C i många fall utvecklas till att även det innehålla viktiga komponenter av relationsbyggande och nätverkande.

Exempel på B2C som är relationsorienterat är frisörer och bilhandlare. Exempel på B2C som går mer och mer mot relationsskapande verksamhet och då i synnerhet relationsmarknadsföring är verkstäder och försäljning av böcker/musik/film.

B2C kan också delas upp i sällanköp och dagligvaror. Sällanköp är det segmentet där köpprocessen är mest lik B2B och där konsumenten uppför sig mer som ett upphandlande företag.

De typer av erbjudanden, d v s vad man säljer, som man ofta talar om är:

  • Produkt
  • Tjänst
  • Koncept

Produktförsäljning karaktäriseras ofta av att produkten antingen har unika egenskaper som framhålls, att produkten är prisvärd eller att produkten finns tillgängligt på lager för omgående leverans.

Tjänsteförsäljning karaktäriseras i regel av att det finns ett behov som kan tillgodoses och att det är viktigt med begrepp som trygghet, kvalitet och ledtider. Kvalificerad tjänsteförsäljning är i regel inte utsatt för prispress medan enklare tjänster tvärtom är i skottlinjen för sådan typ av diskussioner.

Konceptförsäljning kan vara allt ifrån idéförsäljning av politik, konst, reklam och lobbying till affärsutveckling och forskning.

Konceptutveckling är helt beroende av relationer och måste byggas under med trovärdighet och befintliga referenser.

Share: