C. Några strategiska val för
ett B2D™ företag
Innan vi går in på några strategiskt viktiga
val så låt oss först definiera några centrala
begrepp:
Grossist: Företag eller person som bedriver
handel mellan producent och återförsäljare,
eventuellt via generalagent.
Generalagent: Med detta menas att man ha
ensamrätt att distribuera varor eller tjänster
inom ett definierat område, vanligen ett land.
Återförsäljare: Som återförsäljare eller
köper du produkter från leverantören
(normalt sett en grossist eller generalagent)
till överenskommet pris. Du säljer sedan
produkterna vidare i ditt namn till dina
kunder och till det pris och på de villkor som
du själv bestämmer. Enligt lag är det
förbjudet för leverantören att bestämma
priset och villkoren för din försäljning till
kund. Det finns ingen lag i Sverige som i
övrigt reglerar de affärsmässiga
förhållandena.
Handelsagent: Denna samarbetsform
innebär att du förmedlar kontakter vidare till
din huvudman (grossist, distributör,
återförsäljare etc.)
Licensiering: Du har ett patent eller ett
skyddat varumärke som du upplåter till
någon annan att använda i sin försäljning
mot en royalty.
Franchise: Enkelt utryckt en kombination
av återförsäljare och licensiering, det är en
högre form av samarbete. Inte heller
franchise är i lag reglerat.
Inom B2D™ finns en rad viktiga strategiska
val man måste göra – det rör
samverkansformerna för återförsäljare,
generalagenter, franchisetagare och
handelsagenter. Några av de mer centrala
strategiska frågorna som måste definieras
och som de mer framgångsrika
grossisterna/tillverkarna tydligt definierat är:
1. Maktbalansen
2. Intäktsströmmar
3. Intäktsanalys och kundanalys
4. Pris- och betalningsmodell
5. Marknadsposition
6. Täckningsgrad
7. Akademier

Innan vi går in på några strategiskt viktiga val så låt oss först definiera några centrala begrepp:

Grossist: Företag eller person som bedriver handel mellan producent och återförsäljare, eventuellt via generalagent.

Generalagent: Med detta menas att man ha ensamrätt att distribuera varor eller tjänster inom ett definierat område, vanligen ett land.

Återförsäljare: Som återförsäljare eller köper du produkter från leverantören (normalt sett en grossist eller generalagent) till överenskommet pris. Du säljer sedan produkterna vidare i ditt namn till dina kunder och till det pris och på de villkor som du själv bestämmer. Enligt lag är det förbjudet för leverantören att bestämma priset och villkoren för din försäljning till kund. Det finns ingen lag i Sverige som i övrigt reglerar de affärsmässiga förhållandena.

Handelsagent: Denna samarbetsform innebär att du förmedlar kontakter vidare till din huvudman (grossist, distributör, återförsäljare etc.)

Licensiering: Du har ett patent eller ett skyddat varumärke som du upplåter till någon annan att använda i sin försäljning mot en royalty.

Franchise: Enkelt utryckt en kombination av återförsäljare och licensiering, det är en högre form av samarbete. Inte heller franchise är i lag reglerat.

Inom B2D finns en rad viktiga strategiska val man måste göra – det rör samverkansformerna för återförsäljare,  generalagenter, franchisetagare och handelsagenter. Några av de mer centrala strategiska frågorna som måste definieras och som de mer framgångsrika grossisterna/tillverkarna tydligt definierat är:

1. Maktbalansen

2. Intäktsströmmar

3. Intäktsanalys och kundanalys

4. Pris- och betalningsmodell

5. Marknadsposition

6. Täckningsgrad

7. Akademier

Share: