Som tidigare nämnts finns i regel en skevhet i maktbalansen, denna måste definieras och en strategi tas fram för att både implementera den och vidare hantera den. Se figuren nedan. I varje dimension kan man fördjupa analysen, låt oss ta distributionsfilosofin som exempel. Bild 2 illustrerar hur olika distributionsfilosofier knyter an till spridningspotential, vikten av utbildning och coachning av ÅF samt vikten av lojalitetsprogram.

B2D

Figur 1, Magnus Penker 2009

B2D2

Figur 2, Magnus Penker 2009

Share: