Något som visar sig gång efter gång i nästan alla sammanhang är att alla kunder inte är lönsamma och att alla produkter och tjänster inte är lönsamma. Ofta gör man en ABC-analys för att följa en vara från planering, inköp till såld. Detta är ett bra instrument, problemet är dock att det inte fungerar när man arbetar med återförsäljare då de i sig uppför sig olika med olika modeller för avtal, priser och leverans mm. Ett annat sätt att göra intäktsanalys är att studera intäkt efter cost-of-sales och justera den för kundens tillväxttakt vilket är en förenklad varian på LTV.

Share: