Ytterligare en viktig strategisk ingrediens i B2D är vilken marknadsposition du siktar på. Förutom att kontinuerligt och planmässigt arbeta efter att nå den positionen kan det uppstå situationer där man är tvungen att ompositionera sig. Det kan finnas flera skäl till att ompositionera sig, dels att du inte når den position du önskar, att positionen inte ger dig förväntade resultat i försäljningen eller att marknadsbilden dramatiskt förändrats. 

Oavsett om du idogt fortsätter strävan i samma riktning eller om du väljer att ompositionera dig är det förutom din varumärkesstrategi även handfasta åtgärder som måste till. Vi lämnar varumärkesstrategin då det är ett ämne som är mycket omfattande och kräver mer uppmärksamhet än vad vi kan ge i denna artikel – dock är det viktigt att ta in experthjälp för att definiera och med jämna mellanrum se över och i vissa fall även förändra sin varumärkesplattform. Exempel på fyra handfasta områden som du som grossist bör lägga mycket energi på (styrt av varumärkesplattformen) är

  1. Sales Promotion material
  2. Merchendizing – att erbjuda detta som mervärde till återförsäljarnas egna kunder med starka varumärken
  3. Webbshoppar – för att hjälpa dina återförsäljare i sitt eget försäljningsarbete
  4. Kataloger – både specialanpassade och standard, både i papper och elektroniskt
 

 

Share: