Akademier har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att knyta upp återförsäljare, skapa en gemenskap, stärka varumärket och vi-känslan samt även höja försäljningen. En akademi handlar inte om att endast produktutbilda, det är ett större grepp som handlar om att involvera och lära upp dina återförsäljare till ambassadörer för ditt varumärke. Det finns flera mycket lyckade exempel, bl a Absolut Academy och Arlaskolan som jag själv var med och tog fram. Både dessa exempel tillsammans med många andra visar att det är effektivt och lönsamt, det kan rikta sig både till butikspersonal som professionella installatörer, företagsförsäljare samt VD:ar och ägare av återförsäljare.

En akademi idag byggs ofta upp enligt de facto pedagogik som är väl beprövad – det finns helt enkelt ett antal standardmässiga sätt att göra uppläggen på. Sedan kan dessa anpassas till situationen och både e-Learning (via Internet) och klassrumsundervisning blandat med spel, tävlingar och hemuppgifter används.

Share: