Om du är med på LinkedIn så gå in och rösta på hur du anser att Offshoring påverkar den interna kvaliteten i ditt bolag… http://polls.linkedin.com/poll-results/68328/pmijn

Jag kommer publicera resultatet här om någon dag eller två.

Share: