Redan krigskonstens fader, Sun Zzu, konstaterade för flera tusen år sedan att du måste leva med dina mannar, du måste äta med dina mannar, du måste festa med dina mannar, du måste kämpa med dina mannar och sist men inte minst: du måste ge dem en vision!

Att leva som du lär är både den självklaraste vägen till framgång i ditt ledarskap som det absolut svåraste sättet. Ämnet har i alla tider fascinerat, såväl i antikens Rom med den platonska kärleken som i bibeln med Jesus som tog straffet för alla våra synder.

I säljsammanhang behöver din säljkår konkret handledning, inte genom direktiv utan genom att du är förebild och visar vägen. Genom att leva din strategi blir den inte otydlig, genom att leva din strategi blir den inte missförstådd och genom att leva din strategi kommer alla vilja överträffa dig!

Share: