Utmana positivt, ”Du är experten, kan jag så kan du…”. I alla branscher fi nns såväl säljare som sakkunniga som är väl pålästa och anses duktiga, ta hjälp av dessa medarbetare genom att utmana dem. Studera dem, studera vad som fungerar och vad som inte fungerar, ställ frågor om alternativa arbetsmetoder för försäljning. Efterhand kommer du kunna se möjligheter till att pröva något nytt grepp. När du hittar ett nytt grepp du vill testa så se till att du gör det under bästa möjliga omständigheter och med bra odds på handen. Exponera dig inte för onödig uppståndelse utan låt det ske som ett anspråkslöst försök, slår det väl använder du det. ”Kan jag komma på ett alternativt sätt att… så måste ju du som är expert kunna göra det ännu bättre”. Detta är grunden i vad vi kallar positiv utmaning. Slår ditt experiment inte väl ut, försök igen. Vad det handlar om är att försöka bryta gamla mönster och att utmana hela din organisation att göra detta. Alla stora positiva förändringar har alltid startat någonstans, lås upp gamla strukturer med positiv utmaning.

I en konservativ bransch kan det räcka med att helt enkelt fullständigt bryta mot alla invanda mönster. Detta kanske endast fungerar ett par gånger, men mer än så behövs sällan. Är dina kreativa och oväntade inspel överlagda behöver de inte syfta att förändra branschens logik utan snarare att utmana hela din organisation att tänka nytt och tänka offensivt.

Genom att utmana din organisation att våga tänka nytt och utanför traditionella banor kommer nya idéer födas, det är dessa idéer som är långsiktigt hållbara och som kan bära hela organisationen långsiktigt. En relevant frågeställning är naturligtvis varför man inte startar med rätt idé från början? Det kan du givetvis göra om du kommer på en sådan idé, problemet är att dessa idéer i regel endast föds när en hel organisation mobiliserar sin kreativitet.

Share: