Kan du kan alla – det är bara frågan om att ge dina medarbetare rätt verktyg och rätt motivation. Givetvis är det omöjligt att få alla i en organisation att bli supersäljande och högpresterande lagspelare, men visionen behövs och det blir en vägvisare för din säljkår! Intern konkurrens behövs, men den kan också vara farlig då den kan leda tillintroverta kamper med tappat kundfokus och dålig långsiktig lönsamhet som följd – fördelen med intern säljkonkurrens är att den är extrovert och samtidigt tillgodoser behovet i en grupp att få konkurrera men också springa tillsammans.

Styrning

Genom att själv sälja och själv coacha din organisation, direkt eller genom försäljningschefer, kan du facilitera den interna konkurrensen och samtidigt styra de mot uppsatta externa mål.

Share: