I alla företag finns (anställda eller inhyrda) personer för att sköta ekonomin, dessa personer är i regel begåvade med känsla för siffror. Säljare, även duktiga sådana, är sällan av den utpräglade administrativa karaktären och har sällan tålamod att sammanställa för att därefter nogsamt analysera kunders monetära utveckling. Men i siffrorna döljer sig en guldgruva av information – bland annat finns där vad vi kan kalla för guldkorn. Guldkorn är kunder som växer snabbt och med hög bruttovinst (hög vinst efter att varan/tjänsten är betald och efter att alla omkostnader för försäljning och marknad är betalda).

En definition av guldkorn är 10% av din kundlista som ligger överst enligt formeln “Cost of Sales” * Tillväxt (dock endast kunder som har tillväxt över 10% av snittkunden räknas).

Guldkornen och andra upptäckter av liknande karaktär är något en rutinerad controller eller ekonomichef enkelt detekterar, detta är också något som är mycket värdefullt i din styrning och i din förståelse av utvecklingen av dina kunder.

Share: