Om vi börjar med den basala frågan vad är värde? Det är inte självklart, det kan vara pengar men det kan också vara funktionellt värde, symboliskt värde eller upplevelsevärde. Sedan kommer frågan, värde för vem? För kunden? Ägaren? Medarbetaren? Det kan vara samma värde för alla men behöver inte vara det. Värderesonemang kokar nästan alltid ned till innovationer och kundinteraktion. Att gå bortom det uppenbara, direkt in i kärnan av våra ehov. En formel för värde är just skillnaden mellan upplevt behov och uppoffring. 

Om jag verkligen vill ha ett behov tillfredställt finns en uppoffring på något sätt, i pengar, tid, prestige eller något annat. Om att tillfredställa behovet överstiger uppoffringen kommer jag att göra det och det skapar ett värde, symboliskt, funktionellt, upplevelsemässigt eller monetärt i pengar. Det som styr alla dessa gap är just kundinteraktion över tid samt innovationsprocessen. Produktionsprocessen är idag inget konkurrensmedel i Sverige, det kan nästan alltid göras någon annanstans såväl billigare, snabbare och bättre. Däremot leveransprocessen, den är central. Hur jag upplever bemötandet. Idag talar man om att matcha köpprocessen och säljprocessen, att de skall gå hand i hand över hela livscykeln. Jag kommer återkomma till detta i senare blogginlägg. Den andra delen är just innovationsdelen. Att erbjuda en möjlighet att tillfredsställa grundläggande behov på bästa möjliga sätt.

Innovationsprocessen är ingen slump eller galen uppfinnare som sitter i ett hörn och pysslar, nej det är en mycket välstrukturerad process. Grunden är att skapa utrymme och smala data, allt från fokusgrupper till undersökningar och omvärldsbevakning. Att systematiskt testa de bästa idéerna i en go-kill process och säkra framskridandet i milstolpar. Men idéer förs inte bara extern, oftast internt och samverkan och strukturkapital är centrala delar i processen, så även koppling till sälj och marknadsprocessen för informationshämtning.

Ett bolag som helt misslyckats med sin innovationsprocess och att matcha sin säljprocess mot kundernas köpprocess är SAAB Automobil. SAAB har fokuserat på innovationer men drivit dem för långt i processen, det var inte varit styrt vilket gjort att det blivit dyrt och inte alla gånger speciellt väl mottaget. Dessutom har hela deras inställning varit, köp en cool bil sedan kommunicerar vi inte mer med dig. De har helt missat den viktigaste delen i en kunds köpprocess, hela bekräftelsefasen och relationen till samhället. När en packning varit felaktig har det rivit ned krigsrubriker medan Volvo klarar totala katastrofer inklusive rena lögner, just därför de haft bättre koll på sina köpares processer och sin egen innovationsprocess.  Dock har även Volvo tappat här och ett bolag som Porsche som på 80-taket var halvdålig kvalitet och på gränsen till vulgär, med lika få sålda modeller som SAAB, tagit för sig och är kvalitet och kundtillfredsställelse hela vägen genom kaklet. 
För övrigt anser jag att innovationsarbete skall kunna bedrivas med oskattade vinster. Till valet uppmanar jag politikerna att ge alla företag i Sverige möjlighet att fondera 50% obeskattade vinster för innovationsarbete kommande år.

Share: