Vi skall inte blanda ålder och kön för att det heter så i media, vi skall inte ens göra det för mångfalden i samhället – nej vi skall göra det för att i en säljkår behövs det olika personer med olika kön, ålder och bakgrund för att kunna svara upp emot marknadens totala behov/efterfrågan.

Det skall alltid finnas någon som passar varje kund. Dessutom visar det sig att i prestationsinriktade organisationer, så som i en försäljningsorganisation, ger det näring och bränsle med blandad ålder, kön och erfarenhet.

Share: