Att lägga ut IT utveckling, IT drift, Mediaproduktion så som flash, flex, print, web kampanjer är ett bra sätt att som entreprenör fokusera på sina kunder och driva på utveckling av lösningar och marknadsmaterial mot kund med snabbare tider, mindre kostnad och framförallt med mer flexibilitet. Vist är det bra att som entreprenör och företagare ha en bra person att ringa, gamla kompisen, men problemet är att nu när det lossnar kommer alla få mycket att göra och saker börjat ta tid . Du får inte ut dina idéer tillräckligt snabbt och inte till rätt pris. Använd dina lojala vänner, kompisar, affärspartners, grannen, alla i bolaget och resten av ditt kontaktnät att ta reda på vad som kommer generera mer affärer för dig

  1. Hur kan jag bearbeta mina kunder elektroniskt? Inte SPAM, nej att följa dem, förstå dem, serva dem, utveckla dem, knyta ihop dem och framför allt låta dem vara med och utevckloa dig!
  2. Hur kan jag öka min egen effektivitet genom att koppla ihop, förenkla och byta ut gammal krånglig IT. Allt från Googel Apps till Open Source, Molnlösningar och success fee baserade lösningar. Varför inte bygga om alla gamla affärskritiska system som är gjort i stenåldersteknik och helt odokumenterat av dem gamla ekonomichefen?
  3. Hur kan jag säkerställa att jag får källkod till allt, fullständig dokumentation och system byggt så att de går att underhålla. Till et rimligt pris och i tid, hest samtidigt som leveransen.

Alla detta är möjligt med Offshoring. Svenska resurser är för dyra, för få, tar får lång tid (pga av resursbrist) och framförallt så vill inte de bästa konsulterna arbeta med sådant som att konvertera gamla system, migrera gammal data, testa, dokumentera och göra sig själva mindre behövda. Använde de bästa, från vänner till konsulter, för att tänka ut, dra upp riktlinjer och projekleda. Använd Offshoring för att få det gjort snabbt och till rimliga pengar du kan räkna hem.

Jag har satt samman en undersökning på LinkedIn där du kan gå in och rösa på vilken affärsmodell du tror mest på för Offshoring 2010, gå gärna in och rösta på http://polls.linkedin.com/p/73034/pltxt. Jag kommer skriva om resultatet i min trendspaning på http://www.dfkompetens.se/trendspaning/veckans-outsourcingspaning/

Join Ventures: Du samäger ett bolag med ett Offshoringbolag, exempelvis ett Indiskt bolg. Jag har satt upp flera sådana här konstruktioner som konsult och det har fördelen att alla är vinnare, desto mer vinst desto bättre för alla, desto mer förlust desto sämre för alla. Då behövs inga omfattande SLA:er som reglera skadestånd och ger morötter. Det är självreglerande. Däremot behövs givetvis omfattande aktieägaravtal och det är inte lätt att förhandla med Indier som är mycket skickliga affärsmän och kvinnor. Samägande kan gå genom en hubb i Sverige eller direkt mot Indien jag har satt upp bägge modeller och det finns för och nackdelar.

BOT (Build Operate Transfer) är en modell där man låter ett Offshoring eller Ousourcingföretag bygga upp en verksamhet man köper tillbaka i Indien, Kina eller annat typiskt Offshoringland. Nackdelen är uppenbar, det legala systemet i Kina och Indien är så komplext och fyllt av regleringar att det nästa är omöjligt. Därför går man genom en mellanhand som tar han om allt och finns i landet i fråga. Detta är ett bra sätt att starta och inte göra alla missta, speciellt om det är en strategisk Offshoring eller Outsourcing.

Captive Teams: Man har anställda i exempelvis Indien eller Kina, och det går i pricip alltid genom en lokal mellanhand då man annars måste ha en legal entitet vilket oftast är svårt och i exempelvis Indien i princip omöjligt. Fördelen är att man kan skapa lojalitet och nackdelen är att man har en mellanhand men tar ändå allt ansvar.

Dedicated Teams: Du har ett eget team du arbetar med, med mycket vilja och engagemang kan du få lojalitet men lite dyrare. Men å andra sidan är det betydligt läggare att byta ut personer i teamet som inte fungerar, vilket är svårare i BOT och Captive Teams.

SLA (Service Level Agreements): Du har rent kund och leverantörsförhållande där du med morötter och piskor reglerar vad som skall levereras. Det finns inga incitament i övrigt, varken lojalitet eller gemensamma vinster eller risker. Lämpar sig för tillverkning med stora volymer och du slipper ta ansvar och kan vara ren kravställare, dock kommer du inte ifrån ditt affärsmässiga ansvar om det ändå inte fungerar. En rättstvist tar 25 år att få avgjord i Indien och mycket lång tid om den ens blir avgjord i Kina. Ofta går SLA arrangemang genom stora internationella aktörer som har egen Offshoring och då är det lättare med den juridiska aspekten samtidigt som det blir dyrare och lämpar sig inte oftast inte för mer strategiska uppgifter. SLA uppgörelser fungerar bra för rutinarbete som kan mätas per korta tidsenheter. Nu kan man hävda att innovationer och anat strategisk arbete borde kunna regleras i ett SLA, men underliggande faktorer som kultur, lojalitet och riskdelning är svårare att reglera med verklig effekt vilket gör det mindre lämpat som modell för strategisk Offshoring och Outsourcing.

Gå in och rösta på vilken modell du tror kommer växa under 2010 på http://polls.linkedin.com/p/73034/pltxt

 

27:e jan kommer jag hålla ett seminarium för speciellt inbjunda om detta (ingen kostnad, körs centralt i Stockholm kl 8.30-10.00 den 27:e Jan)), intresserad? Maila mig på då magnus at penker.se

Share: