MARKNADER I TRANSFORMATION Under 00-talet har outsourcing och offshoring förändrats från stora volymprojekt med kostnad som drivare till modeller och strategier för att dra maximal nytta av globaliseringen. I nästa steg öppnar aktörerna för nya affärsmodeller.

För ett par dagar sedan publicerade CIO.com en artikel som pekade på hur de stora indiska IT-bolagen allt mer satsar på lokal verksamhet i de länder de verkar i, en trend som märktes tydligt förra året och är en direkt konsekvens av att de gått in på europeiska marknaden.

Den europeiska marknaden har en annan struktur än den amerikanska, bland annat är det mer konkurrens, mer protektionism, flera lager med regionala aspekter samt en politisk intervenering för att styra utbud och efterfrågan ur ett nationalekonomiskt perspektiv.

Indiska bolag har historiskt arbetet med USA, en marknad som också stått för lejonparten av affärerna inom outsourcing och offshoring. Nu när aktörer i BRIC (Brasilien, Ryssland, Inriden, China) går in hårdare i Europa, mycket på grund av den ekonomiska krisen i USA, anpassar de sig och driver den lokala affären starkare i Europa.

En decentraliserad marknad som Europa, med inslag av lokalisering och regionalism, kräver just lokalt entreprenörskap och inte bara indiska och kinesiska säljkontor i europeiska storstäder. Såväl kunder, lokala entreprenörer och BRIC-aktörer vill alla vara med och driva affären och ta hem strategiska fördelar och vinster. Hela offshoringmarknaden för outcourcing och projekt erbjuder nu nya och nygamla modeller för att skapa lokala incitament och hög hastighet i go-to-market-modellerna.

Läs hela artikeln på http://www.dfkompetens.se/trendspaning/veckans-outsourcingspaning/2010-01-20_modeller/index.xml

Share: