I dagarna släpps boken Vested Outsourcing (http://www.vestedoutsourcing.com/) som är ett resultat av forskning från University of Tennessee och United Air Force. Boken pekar på hur outsourcing blir mer strategiskt, djupare relationer mellan leverantörerna och kunderna växer fram och förenklade SLA:er blir obsoleta. Drivkrafterna är affärsutveckling. McKinesy publicerade även de nyligen en rapport som visar på hur fokus ändras från kostnad till flexibilitet och kvalitet, Tier-1 och Tier-2 leverantörer utmanas av mindre uppstickare i Indien och Kina. Offshoringföretag med mer än 3000 anställda får vad som kallas ”diminishing margins”, vilket innebär att desto mer de växer desto sämre lönsamhet får de. I boken om Vested Outsourcing kan du läsa om det fem principerna som skiljer nya Offshoring och Outsourcingsynen mot den gamla:

  1. Outcome-based vs. Transaction-based model
  2. Fokus på vad, inte hur
  3. Tydliga definierade mätetal som visar på framdrift och resultat
  4. Prismodeller som ger win-win, inte piska och morot
  5. Styr på insikter, inte traditionella governance modeller

För att ytterligare tydliggöra skiftet som nu sker är Vesteds 10 symptom på dålig/gammal outsourcing värda att lyftas fram (publiceras i den kommande boken).

1. Snålheten

Om tjänsten köps främst på priset uppstår två konsekvenser av detta. För det första leverantörer tröttnar konstant budgivning och minskar sina ansträngningar att få hem affärerna. De som tar dåliga affärer kommer hamna i ekonomisk knipa och vara tvungna att säga upp kontrakt.

2. Outsourcingen Paradox

Inköpare försöker utveckla perfekta arbetsbeskrivningar och avtal, något som kommer kräva kreativitet för att uppfyllas och kan leda till misslyckanden.

3. ”Junkyard Dog Factor”

När köparens anställda misstänker att arbetstillfällen kommer att försvinna, kommer de hävdar att de processer som behövs för att hantera Outsourcingen eller Offshoringen måste finnas i huset och resultatet blir ineffektivitet.

4. Aktivitetsfällan

När outsourcingavtal utan gemensamma intressen upprättas kommer inte förbättringar att ske.

5. Smekmånaden

I början av en relation är det alltid en smekmånad, men efter ett tag kommer leverantörerna inte vilja investera i utrustning och utbildning av sin personal. Köparen vill då byta men det kommer bli dyrt och riskfyllt att flytta över verksamheten.

6. ”Sandbagging”

För att förhindra att effekten av smekmånaden förekommer det att köpare för in klausuler om att förbättringar skall genomföras kontinuerligt och på en viss nivå, och att det utgår en bonus för dessa genomförda förbättringar. Effekten kan bli att leverantören inte genomför alla möjliga förbättringar på en gång utan istället sparar på dem för att portionerar ut dem över tid och på så sätt maximera varje möjlig bonus.

7. Nollsummespelet

Vissa upphandlare tror att allt som är bra för outsourcingleverantören automatiskt är dåligt för
köparen. Det första steget i övervinna detta hinder är att inse att en outsourcingrelation kan och bör
vara Win-Win.

8. Styra på fel saker

Avsaknaden att mäta på performance och fokusera kostnad ger problemet att kostnaden kan sjunka men inget uppnås som ger resultat.

9. Detaljsjukan

Det kännetecknande för detta tillstånd är att försöka mäta allt, men att det inte ledder till något av värde.

10. Det du inte mäter…

Det du inte mäter kan du inte styra är en känd devis. Men om du inte använder mätetalen kommer inga resultat.

Share: