För att lyckas att vända stora och medelstora företag behöver vi intraprenörsskap, personer som tar tillvara resurser på ett nytt sätt för att svara mot omvärldens förändringar. Jag sökte på Google och fick endast ca 10.000 svenska träffar. Svenska Wikepedia har inte ens med ordet medan det finns på den engelska varianten med hyfsad beskrivning http://en.wikipedia.org/wiki/Intrapreneurship.

Entreprenörskap är grunden i att få fram nya företag och nya jobb, intreprenörskap för att revitalisera och lyfta gamla företag. Vi måste i Sverige börja driva och debattera kring internt och externt entreprenörskap och inte bara läpparnas bekännelse. På riktigt.

För att få fart på Sverige rekommenderar jag att avskaffa arbetsgivaravgifter på alla entreprenörer och intraprenörer. Inför avdragsmöjligheter på mat och alkohol för entreprenöriell verksamhet (så att det är möjligt att umgås, bryta idéer och ”bonda” utan att det är svindyrt). Inför en fond med avskrivningsbara lån för entreprenörer och intraprenörer. Låt entreprenörskapet och intraprenörskapet flöda fritt och hitta sina former. Låt valupptakten handla om internt och externt entreprenörskap och nya jobb, inte hur vi skall klamra oss kvar och finansiera oseriösa aktörer som försöker omstrukturera dåligt skötta företag.

Share: