Hur skapar jag tillväxt? Den frågan ställer sig de flesta företag och de allra flesta kommer inte lyckas rent statistiskt sett. Varför? Det är många genom åren som funderat på det och många som kommit upp med olika trollformler som skall knäcka gåtan. Dock är enligt min erfarenhet svaret mycket tråkigare än en superformel, det handlar om att ta ställning till 100% och att kritiskt fråga sig vilka business är jag egentligen i, vad jag egentligen säljer och levererar .

Några steg som jag alltid går igenom när jag går in i en styrelse, investerar i ett bolag eller som konsult är följande steg:

  1. Vad vill ägarna med bolaget?
  2. Hur ser marknadsstrukturen och den ekonomiska omvärlden ut? Drivkrafter, motkrafter, politiska, demografiska, tekniska, sociala. legala och miljömässiga hinder och möjligheter
  3. Vad är våra resurser: Kunskap, kapacitet, flexibilitet, förmåga, innovationsförmåga
  4. Hur ger resurserna mig komparativa fördelar på marknaden? Kostnad, unikitet eller fokus
  5. Vilka är mina kunder idag? Vilka är och skall vara min kunderna i morgon? Vad är det egentligen de behöver, var finns de och hur når jag flera av dem? Hur handlar kunderna? Var börjar och slutar kundens köpprocesser?
  6. Vad gör oss unika i kundernas ögon – våra Sweet spots
  7. Hur kan vi linjeföra våra resurser och människor för att förstärka våra swwet spots och öka värdet än mer hos mina kunder idag och mina kunder i morgon.

Sedan är förstås det lika svårt att iterera de 7 stegen som att slå en vinnande matchserve i Wimbledon.

Share: