Många entreprenörer kommer så småningom till den storleken eller komplexiteten, alternativ stagnation, så att funderingarna börjar komma kring att formera en styrelse med externa ledarmöter.

Vad man som entreprenör skall tänka på är att ofta drivs entreprenörsföretag nära den egna privatekonomin, även om man är flera stycken ägare och har professionella ambitioner. Låt mig ge följande exempel för att illustrera:

 1. Du sparar pengar i bolaget för sova gott om natten.
  Inget fel i det men en professionell styrelse analyserar hur kapitalet används, mäter på det och ställer upp mål för det.Kallas gearing. Orsaken är enkel; aktiekapital, överkursfond, uppskrivningsfond och aktieägartillskott (mm) är en skuld till ägarna och då skall man beräkna vad som kallas ”opportunity cost” vilket innebär vad hade jag annars kunnat göra för samma pengar. Även om det är samma personer skall rollerna hålla i sär, dvs ägarna upplåter medel och styrelsen använder medlen.
 2. Du planerar löner efter optimal utdelning.
  Ett bolag som har tillväxtabmitioner och tar in en extern professionell styrelse tillser att du och andra nyckelpersoner har en marknadsmässig lön, gärna med kopplingar till aktievärde men inte skatteplanering. Bra bolag byggs på marknadsmässiga villkor och inte på skatteplanering och 3/12 regler.
 3. Du har anställda vänner och släktingar
  De är inget fel i det och ofta en tillgång, men om det inte är en tillgång kommer en extern styrelse sätta krav på rätt personer på rätt plats vilket kan vara jobbigt.
 4. Du är snabb i tanken och känner vad som är rätt
  Skickliga entreprenörer vet vad som är rätt, i alla fall rätt ofta. Men oidentifierade risker och dåligt resursutnyttjande kan övergripande hämma tillväxt även om varje projekt i sig är briljant.
 5. Du brinner för vad du gör, även om hela världen är emot dig
  Detta är en god egenskap och något som skall premieras men tydliggöras och spridas till alla. Som entreprenör är du ofta så nära dina projekt att du glömmer alla andra som är långt bakom dig och undrar vad som händer. Din agenda är viktig och det är ju dina pengar, och visst är det så men så drivs inte ett professionellt styrelsearbetet. Däremot kan ägardirektiv utformas baserat på privata agendor.

En externa styrelse kan ofta vara ett lyft men fel styrelseledamöter eller felaktiga förväntningar från entreprenörerna grusar ofta framgångarna. Nedan har jag sammanställt några råd til både styrelseledamöter och entreprenörer.

Några råd till styrelseledamöter i entreprenörsbolag:

 1. Var tydlig med vad du kommer leverera, säg inte att du tänker öppna dörrar om du inte kommer göra det
 2. Ställ krav på planerade och professionella styrelsemöten
 3. Hjälp till med aktiv coaching av underlag till styrelsen
 4. Ställ krav på tydlig ägardirektiv, och att ägarna endast säger  sitt på bolagsstämman även om det är samma personer som sitter i styrelsen
 5. Verka för en kompetensspridning i styrelsen och att alla viktiga områden täcks in, speciellt kunnande inom strategi, marknadsföring, pr, HR och strukturkapital.
 6. Acceptera inte ledamöter som bara är med för att de är ägare, speciell viktigt då det är många ägare som också arbetar i bolaget

Några råd till entreprenörer som tar in externa ledamöter

 1. Fundera på om du är redo att bli utmanad i tanken och i handling
 2. Klarar du av att separera ägande från bolagsstyrning
 3. Är du reda att ta fram ordentligt underlag till styrelsen
 4. Förvänta dig inte att styrelseledamöter skall sälja åt dig, det skall du göra
 5. Gör din vision och mission riktigt tydlig, sätt upp 1 års occh 5 års mål för verksamheten
 6. Beskriv vad du som ägare förväntar dig i termer av risk, avkastning och värderingar.
Share: